วัสกรทองโฮมสเตย์เกาะยอ
 
         
  วัสกรทอง โฮมสเตย์ เพรียบพร้อมด้วยกิจกรรมในวันพักผ่อนของท่าน  
  นั่งเรือเที่ยวรอบเกาะยอ - ทางโฮมสเตย์มีบริการเรือนำเที่ยวรอบเกาะยอ เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน ชมธรรมชาติยามเช้ารอบๆ เกาะยอ ในทะเลสาบสงขลา ร่วมประสบการณ์กู้ไซ วางกัด ตกปลาแบบประมงพื้นบ้านของเกาะยอ
- นมัสการพ่อท่านสมเด็จเจ้าเกาะยอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเกาะยอทุกคนให้ความเคารพนับถือ และอยู่ในหัวใจคนเกาะยอ บนเขากุฏิ ทางขึ้น 2 ทาง คือทางหมู่ 3 บ้านนอก และหมู่ 1 บ้านอ่าวทราย
 
         
  - นมัสการพระนอนวัดแหลมพ้อที่หมู่ 4 บ้านสวนทุเรียน
- ชมการทำสวนเกษตรแบบผสมผสาน ชิมผลไม้สดปลิดจากต้น ปลอดสารเคมี ลัดเลาะไปชมเรือนไทยโบราณ เรือนไทยภาคใต้เสาเรือนไม่ฝังดิน ชมเรือนไทยโบราณวัดท้ายยอ เรือพระวัดท้ายยอ และนมัสการเจดีย์บนเขาเพหาร ชมบ่อน้ำโบราณ กุฏิเจ้าอาวาสวัดท้ายยอที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ที่หมู่ 8 บ้านท้ายเสาะ
- ชมศาลเจ้าจีน แห่งเดียวในเกาะยอที่หมู่ 8 บ้านท้ายเสาะ
ชมโฮมสเตย์ยามค่ำคืน  
         
  เลือกซื้อของฝากได้ที่เกาะยอ - ชมวิถีชาวสวนและชาวประมงของคนเกาะยอเที่ยวได้ทั่วเกาะ
- ชมเรื่องราวชีวิตชาวใต้ที่พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา แหล่งจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะของชาวใต้ ด้วยพื้นที่จัดแสดงกว่า 30 ห้อง
- เลือกซื้อ เลือกชิม สินค้าพื้นเมืองเกาะยอ มาถึงเกาะยอ อย่าลืมสนับสนุนงานหัตถกรรมล้ำค่า ผ้าทอเกาะยอ อาหารพื้นเมืองและผลไม้ที่ขึ้นชื่อ เช่น จำปาดะ ขนุน ละมุด มะพร้าวน้ำหอม และยำสาย (สาหร่ายผมนาง)
 
 


พิเศษสุด ฟรีน้ำดื่มและน้ำแข็งตลอดงานเลยคับ
 
         
  วัสกรทองโฮมสเตย์  
         
 
 
 
Copyright © 2012 All Rights Reserved. : thanachai_boon@hotmail.com